Dojo-kun

Dojo-kun to 5 zasad karate przeważnie stawiane przed Dojo, czyli salą treningową (stąd nazwa dojo-kun)

Oryginał Tłumaczenie
Hitotsu! Jinkaku kansei-ni tsutomuru koto! Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
Hitotsu! Makoto-no michi-wo mamoru koto! Po pierwsze! Bronić drogi prawdy!
Hitotsu! Doryoku-no seishin-wo yashinau koto! Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
Hitotsu! Reigi-wo omonzuru koto! Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
Hitotsu! Kekki-no yū-wo imashimuru koto! Po pierwsze! Strzec się porywczej odwagi!